Udruženje Moje trčanje

Udruženje Moje trčanje  je formirano i registrovano u septembru 2017. godine poradi ostvarivanja ciljeva i programskih zadaća na sportskom, kulturnom, medijskom, turističkom i ekološkom polju na području Bosne i Hercegovine.

Ciljevi i djelatnost udruženja

– djelovanje na omasovljenju i unapređenju sportske rekreacije, rekreativnog trčanja
– poticanje i promicanje sportskog duha kod mladih osoba;
– poticanje te planiranje aktivnosti članstva u razvoju i unaprjeđivanju zdravlja,
promocija sporta, posebno rekreativnog trčanja i tjelesnih aktivnosti kao općeg dobra zajednice;
– poticanje članova na cjeloživotno učenje i sudjelovanje u naučno – sportskim istraživanjima;
– organiziranje seminara, stručnih skupova, predavanja i drugih oblika edukacije koji omogućuju članovima sticanje novih kompetencija u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, sukladno zakonu;
– organizovanje i provođenje programa i manifestacija sukladno ciljevima udruženja;
– uspostavljanje i održavanje različitih oblika saradnje sa naučnim institucijama i asocijacijama iz područja djelovanja udruženja u zemlji i inostranstvu;
– publikacija naučnih časopisa iz područja djelovanja udruženja u skladu sa zakonom;
– poticanje na sudjelovanje u međunarodnoj naučnoj i stručnoj razmjeni;
– promicanje tjelesnoga vježbanja i sporta kao temelja unaprjeđivanja zdravlja i zdravog načina života;
– rad na organizaciji sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kroz treninge i takmičenja za članove udruženja;
– poticanje dijela odgojnih funkcija sporta u smislu razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti pravednosti, samopoštovanja i poštivanja drugih, učenja toleranciji i odgovornosti;
– razvijanje ekološke svijesti građana, ukazivanje na nužnost zaštite životne sredine;

Kontakt

Email: mojetrcanje@gmail.com
Telefon: 063 070 630