Motivacija ili disciplina?

Motivacija ili disciplina su pojmovi koji se često koriste i povezani su, odnosno dopunjuju se.

928
Foto: Daniel Reche / Pexels
Banner

Piše: Uroš Gutić

Poznato je da vrhunske sportiste odlikuje velika motivacija i disciplina.

Zbog toga i jesu vrhunski.

Motivacija

Uroš Gutić je jedan od najboljih bh. atletičara u trkačkim disciplinama. Završio je Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, smjer Atletika. Paralelno sa trkačkom karijerom se bavi i trenerskim poslom. Za stručno vodstvo mu se možete obratiti preko Facebook profila.

Motivacija se može posmatrati na dva načina. Imamo unutrašnju motivaciju, koja se uglavnom odnosi na želju pojedinca za postizanje uspjeha. U trčanju i generalno u atletici je to barem lako odrediti, svaki lični rezultat je uspjeh. Sa druge strane imamo spoljašnju motivaciju, koja se odnosi na određene spoljašnje okolnosti, kao što su podsticaj okoline, podrška, nagrada, trofeji i sl.

Može se reći da je to prva iskra, prvo se motivišemo za nešto (npr: prosječan čovjek koji vodi sedentarni način života, motiviše se da počne trčati), zatim se odredi cilj, što je važno u svemu (npr. cilj za prosječnog rekreativca je da istrči polumaraton) jer će to biti dovoljno da zadovolji svoje lične potrebe i dođe do osjećaja postignuća. Zatim se odredi novi cilj, poboljšanje rezultata, ili obzirom da je trkač već iskusan, a u ljudskoj prirodi je da se voli takmičiti, cilj se može odrediti i na osnovu konkurencije.

Sve je to motivacija, tako se motivišemo na razne načine. Međutim, nije moguće održati motivaciju konstantno na visokom nivou, često se počnu javljati razni izgovori i tu dolazimo do drugog pojma, a to je disciplina.

Disciplina

Disciplina predstavlja odlučnost pojedinca u želji da uspije i ostvari cilj koji je ranije odredio. Konkretno u trčanju pod tim podrazumijevamo poštovanje plana treninga, određene redukcije ishrane itd. Disciplina je povezana sa jednom veoma bitnom stvari u trčanju, a to je kontinuitet. Da bi se održao kontinuitet, moramo biti disciplinovani.

Nije rijedak slučaj da su trkači početnici veoma motivisani, čak na početku i postižu dobre rezultate, ali već na prvim problemima (dolazak do prve stagnacije) gube motivaciju i brzo napuštaju trčanje. Njima upravo fali taj bitan faktor, a to je disciplina, odnosno odlučnost da ostvare svoj ranije postavljen cilj.

Zaključak

Motivacija je veoma bitna, ona pokrene trkača, tokom sezone je nekad veća nekad manja, može nam pomoći da uradimo jedan težak trening ili slično. Ali da bi se ostvario postavljeni cilj, potrebna je disciplina, da i kada nam nije dan, nisu idealni vremenski uslovi, ipak uradimo trening.

Na kraju će to dovesti do ostvarenja cilja, možda ne u planiranom roku, ali kad tad će se cilj ostvariti. Možda veću ulogu u uspjehu ima disciplina, jer se odnosi na duži vremenski period, ali ne smije se zanemariti ni značaj motivacije, najviše zbog određivanja cilja. Ukupno, motivacija i disciplina se međusobno dopunjuju i na kraju dovode do uspjeha.

Vaši komentari

Banner