NAJBRŽI BH. FIZIOTERAPEUT: Gluteusima štitimo stopala

Prevenciji povreda stopala moramo posvetiti više pažnje.

3061

Povrede stopala su bolne, traju dugo i ako se ne riješi uzrok nastajanja povrede, vrlo brzo se problem vraća.

Kroz praksu sam zaključio da stanje stopala zavisi od više faktora: MOBILNOST skočnih zglobova kukova, glutealne grupe mišića, jakosti dubokog kora…

Glutealnu grupu mišića čine gluteus maximus,medius, minimus.

Riječ je o velikoj mišićnoj površini, koja je po funkciji i položaju, vitalna za kretanje.

Pri potpunoj aktivaciji gluteusa postižemo duži korak, stabilnost stopala, MOBILNOST kukova, stabilnost koljena i opću jakost. Što je ključ uspjeha u trčanju.

TEMELJ I NOSEĆI ZID

Veza stopala (temelj) i gluteusa (noseći zid) se odvija u oba smjera. Aktivacijom gluteusa stopalo je stabilno i sa pravilnim osloncem od podlogu, dok aktivno stopalo sa mobilnim skočnim zglobom direktno utiče na nivo aktivacije gluteusa.

Zaključak: zdrava i slobodna stopala = jaki i aktivni gluteusi.

NASTAVAK: NAJBRŽI BH. FIZIOTERAPEUT: Masaža i tretmani u prevenciji povreda

Vaši komentari

Banner