POSTAVI I DOSTIGNI CILJEVE: Od prvog treninga do trke

Kada želite neku promjenu, najbolji način da je ostvarite je da postavite realne ciljeve koji će vas voditi do onog glavnog. To je šansa da izađete iz zone komfora. I sa svakim ciljem koji postignete, lična motivacija i zadovoljstvo rastu.

1833

Pripremila: Ljilja Lukić

Želite promjenu, ali previše očekujete od sebe?

Mnogi sebi postavljaju nerealne ciljeve. Obično to primijete kada je već kasno, i onda su razočarani.

Dvije stvari mogu vam pomoći da ostanete motivisani:

Kratkoročni i dugoročni ciljevi: postavite godišnji cilj, npr koliko kilometara želite da pretrčite tokom godine ili koliko kilograma da izgubite, i tako ćete sebi dati neki uopšteni okvir. Onda krenete korak po korak. Prvi neka bude trčanje 5 km i tri treninga snage u sedmici.

Bilježite napredak: da bi primijetili rezultate treba vremena. Kada bilježite napredak i vidite male, sedmične promjene, one će vas motivisati za više.

Prije nego započnete plan trebalo bi da budete načisto sa sobom, da li želite da trenirate iz dana u dan, iz godine u godinu. Ako je odgovor “ne”, vjerovatno treba da potražite neku drugu zanimaciju.

Vaši komentari

Banner