Prevencija povreda u profesionalnom i amaterskom trčanju

Trčanje predstavlja oblik cikličnog kretanja lokomotornog sistema čovjeka, kojim se postižu pozitivni biološki, fiziološki i psihološki uticaji na ljudski organizam.

1347

Trčanje djeluje stimulativno na ljudski organizam na način da pozitivno djeluje na sve sisteme ljudskoga organizma, izvor je kvalitetne energije i osjećaja zadovoljstva.

Za one koji se amaterski bave ovom disciplinom ali i profesionalce, neophodno je da se drže sistema postepenosti i kvalitetnog vremenskog menadžmenta. Primarnu osnovu svake fizičke aktivnosti predstavlja kvalitetno zagrijavanje i istezanje prije fizičke aktivnosti kao i adekvatno hlađenje i istezanje nakon fizičke aktivnosti. Uvijek trebamo imati na umu da se nakon veće fizičke aktivnosti moramo pridržavati principa postepenosti, što znači da iz iscrpne faze trčanja treba preći postepeno u fazu lagane šetnje sve dok se puls ne spusti i prilagodi, te se organizam riješi metaboličkoga otpada.

Tehnika trčanja, frontalno

Pravilna postura i držanje tijela je osnova svakoga kretanja. Dvije temeljne faze trčanja predstavljaju periodi oslonca i zamaha koji trebaju biti adekvatno iskoordinisani kako bi pokret bio kvalitetan i skladan. Za vrijeme trčanja glava trkača treba biti uspravno pozicionirana sa pogledom ka naprijed, ramena ne smiju biti previše napeta kako bi se izbjegao nepotreban umor, ruke i noge moraju biti usklađene – laktovi trebaju biti pod uglom od 90 stepeni uz lagano njihanje naprijed – nazad, trup treba biti ispravljen poglavito grudni koš, stopala kod trčanja trebaju se pridržavati principa peta – puni oslonac – prsti. Posebno je važna kvalitetna podloga za trčanje koja ne bi smjela biti neravna i kod profesionalnog trčanja ne smije biti isuviše mekana, a kod amatera najbolje je da periodično kod trčanja mijenjaju vrstu podloge na kojoj trče. Odjeća i obuća mora biti izrađena od kvalitetnog laganog materijala i anatomski prilagođena individualnim karakteristikama trkača. Kod pravilnog trčanja stalno trebamo imati na umu pravilno ritmično disanje kako bi mogućnost povrede sveli na minimum. Ritmično disanje je neophodno kako bi se faze udisaja i izdisaja uskladile sa korakom odnosno da se naizmjenice prilikom izdisaja dočekujemo na desnu ili lijevu nogu. Pored svega navedenog svaki amaterski i profesionalni sportista treba imati kvalitetnu i raznovrsnu ishranu i paziti na ličnu higijenu. Potrebno je izbjegavati ishranu u intervalu od dva sata pred početak fizičke aktivnosti.

Najučestalije povrede koje nastaju zbog izostanka kvalitetne prevencije i pridržavanja prethodno navedenih principa kod amaterskih i profesionalnih trkača su:

upala ahilove tetive;

trkačko koljeno;

plantarni fascitis (bol u peti);

trkačka potkoljenica;

stres fraktura;

skakačko koljeno (patelarni tendinitis);

uganuće skočnog zgloba;

razne vrste žuljeva.

Rekapitulacija prethodno navedenih principa kao osnovnih u prevenciji navedenih povreda: pravilo postepenosti, zagrijavanje i hlađenje, pravilno disanje i koordinacija, adekvatna forma i balans u mišićnoj snazi, adekvatna obuća, odjeća i higijena.

Naposlijetku kod prevencije svake povrede uvijek trebamo imati na umu da niti jedna fizička aktivnost ne smije biti isforsirana i usiljena, neophodna je adekvatna motivacija za rad i želja za postizanjem rezultata.

Vaši komentari

Banner