PODIZANJE LJESTVICE: Zašto nas sportovi izdržljivosti čine više otpornim na bol?

Ukoliko se bavite sportovima izdržljivosti poput trčanja, vaša tolerancija na bol je drugačija u odnosu na druge sportske aktivnosti.

1395

Pripremio: Dražen Filipović

Njemački naučnik Wolfgang Freund prije nekoliko godina napravio je istraživanje tolerancije na bol među ultramaratoncima. Rezultati su pomalo iznenađujući, a ipak očekivani.

Na prvom testu ispitanici su trebali držati ruke u ledenoj vodi što je moguće duže. Kontrolna grupa sastavljena od nesportista je u prosjeku izdržala 96 sekundi. Dok je cijela druga grupa sastavljena od trkača uspjela završiti planirani test od tri minute. Jačinu boli su u prosjeku ocijenili na razini 6 od mogućih 10.

Ovo je samo jedno od istraživanja koje pokazuje veću toleranciju sportista na bol u odnosu na ostatak populacije. Međutim i među sportovima postoji razlika navodi Freund: Sportovi izdržljivosti nas čine posebno otpornim na bolove.

Drugo istraživanje provedeno u Norveškoj potvrđuje ova saznanja. Tu su naučnici napravili nekoliko testova vezano uz toleranciju boli. Osim kontrolne grupe i trkača uključili su i grupu nogometaša u vrhunskoj formi. Prvi test sa ledenom vodom je ponovo pokazao najvišu toleranciju kod trkača, zatim kontrolne grupe, a kao zadnji su završili upravo nogometaši.

Istraživači to objašnjavaju činjenicom da u timskim sportovima poput nogometa igrači doživljavaju kratke periode intenzivne boli prilikom kontakta sa loptom i drugim igračima. To je bio razlog zašto se razvila kriva hipoteza da nogometaši imaju veću tolerancija čak i od trkača.

Kako trkači postaju izdržljivi, saznajte u videu.

U drugom testu istraživači su postavili aluminijski grijač na unutarnju podlakticu ispitanika kako bi utvrdili toleranciju na toplotu. Temperatura je postupno rasla od 32 do maksimalnih 52 stepena. Pritiskom na taster ispitanici su mogli prekinuti test. Kroz pet testiranja grupa trkača i nogometaša je bila gotovo izjednačena u rezultatima.

Treći test je uključivao osjetljivost na bol i toleranciju podnošenja iste. Aluminijski grijač je bio zagrijan na temperaturu od 47.5 stepeni, a test je trajao 30 sekundi. Pošto je tolerancija na bol i ocjena razine boli prilično subjektivna ispitanici su trebali ocijeniti osjećaj boli od 1 do 100. Statistički nije postojala značajna razlika između ocjene razine boli trkača i nogometaša, ali ona je uvijek bila blago u korist prve grupe.

Visoko prihvaćeno gledište je da tolerancija na bol zavisi od psiholoških, a ne fizioloških osobina pojedinca. Stoga nije iznenađujuće da upravo trkači pokazuju najbolje rezultate u testovima na bol, ako uzmemo u obzir svu patnju i bol koju prolazi jedan maratonac tokom priprema, a osobito same utrke.

(Izvor: outsideonline.com)

Vaši komentari

Banner